Verksamhet

Båtklubben, som är en ideell förening, bildades 1957 av några eldsjälar på orten, med syftet att få en ordnad småbåtshamn för ortsbefolkningen. Klubben arrenderar marken vid Skatviken av Östhammars kommun och disponerar även mark tillhörig Hargs Bruk AB. Hamnen har 301 båtplatser. Här finns, förutom klubbstuga, garage, förråd och lyftkran m m. Klubben är ansluten till Roslagens Båtförbund och Svenska Båtunionen och har ca 580 medlemmar, som kommer i första hand från kommunen men också från stora delar av Mellansverige.

Från sommaren 2008 kan klubben erbjuda fem gästplatser på utsidan av den brygga som förlänger piren. Platserna är försedda med förtöjningsbojar.

Under 2009 har båthamnen utökats med flera bryggor, dels för att få fler båtplatser, dels för att de nya bryggorna ger bättre skydd mot NO-vindar.

Vid klubben finns två ramper för sjösättning/upptagning av medlemmarnas båtar, spolplatta med reningsverk och en elektrisk pump för toatömning.

Klubben har plats för vinterförvaring av båtar utomhus.


Kranlyft 2023

Sjösättning

Följande dagar: Lördag 29 april, lördag 6 maj, onsdag 10 maj, lördag 13 maj, onsdag 17 maj, lördag 20 maj, onsdag 31 maj och onsdag 7 juni.

Upptagning

Följande dagar: Onsdag 6 september, lördag 9 september, lördag 16 september, onsdag 20 september, onsdag 27 september, lördag 30 september och lördag 14 oktober.

Arbetsdagar 2023

Arbetsdagar blir lördagen den 27 maj och lördagen den 23 september.

OBS! Mer information om och regler för kranlyft finner du under fliken Hamnordning!

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.