Verksamhet

Båtklubben, som är en ideell förening, bildades 1957 av några eldsjälar på orten, med syftet att få en ordnad småbåtshamn för ortsbefolkningen. Klubben arrenderar marken vid Skatviken av Östhammars kommun och disponerar även mark tillhörig Hargs Bruk AB. Hamnen har ca 270 båtplatser. Här finns, förutom klubbstuga, garage, förråd och lyftkran m m. Klubben är ansluten till Roslagens Båtförbund och Svenska Båtunionen och har ca 560 medlemmar, som kommer i första hand från kommunen men också från stora delar av Mellansverige.

Från sommaren 2008 kan klubben erbjuda fem gästplatser på utsidan av den brygga som förlänger piren. Platserna är försedda med förtöjningsbojar.

Under 2009 har båthamnen utökats med ett flera bryggor, dels för att få fler båtplatser, dels för att de nya bryggorna ger bättre skydd mot NO-vindar.

Vid klubben finns två ramper för sjösättning/upptagning av medlemmarnas båtar, spolplatta med reningsverk och en elektrisk pump för toatömning.


Kranlyft 2021

Sjösättning

Följande dagar 9-15: Lördag 1 maj, lördag 8 maj, onsdag 12 maj, lördag 15 maj, onsdag 19 maj, lördag 22 maj, onsdag 2 juni och lördag 5 juni.

Upptagning

Följande dagar 9-15: Dagar kommer.

Arbetsdagar 2021

Inga datum för arbetsdagar är fastställda, och som det ser ut just nu blir det ingen arbetsdag i vår.

OBS! Mer information om och regler för kranlyft finner du under fliken Hamnordning!

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.