Verksamhet. Kranlyft

Båtklubben, som är en ideell förening, bildades 1957 av några eldsjälar på orten, med syftet att få en ordnad småbåtshamn för ortsbefolkningen. Klubben arrenderar marken vid Skatviken av Östhammars kommun och disponerar även mark tillhörig Hargs Bruk AB. Hamnen har 301 båtplatser. I hamnen finns, förutom klubbstuga, garage, förråd och lyftkran m m. Klubben är ansluten till Roslagens Båtförbund och Svenska Båtunionen och har ca 580 medlemmar, som kommer i första hand från kommunen men också från stora delar av Mellansverige.

Från sommaren 2008 kan klubben erbjuda fem gästplatser på utsidan av den brygga som förlänger piren.

Under 2009 har båthamnen utökats med flera bryggor, dels för att få fler båtplatser, dels för att de nya bryggorna ger bättre skydd mot NO-vindar.

Vid klubben finns två ramper för sjösättning/upptagning av medlemmarnas båtar, spolplatta med reningsverk och en elektrisk pump för toatömning. Sen 2023 har klubben också en hjärtstartare.

Klubben har plats för vinterförvaring av båtar utomhus.

Kranlyft 2024

Sjösättning

Följande dagar: Lördag 27 april, lördag 4 maj, onsdag 8 maj, lördag 18 maj, onsdag 22 maj, söndag 26 maj, och lördag 8 juni.

Lördagar 0900 till 1500, övriga dagar 1400 till 1800. Söndag 26 maj samt lördag 8 juni 900 till 1500.

Se till att du har giltig försäkring på din båt.

På segelbåtar som skall på mastas skall masten vara framtagen och stag och vant vara i ordning och uppsmorda.

Och så var det där med vagnen: är den förberädd, lagad o pumpad? Om vagnen är bristfällig kan vi neka sjösättning.

Upptagning

Följande dagar: Lördag 7 septemberl, onsdag 11 september, söndag 15 september, lördag 21 september, onsdag 25 september, lördag 28 september samt lördag 12 oktober.

Alla dagar 0900 till 1500.

Arbetsdagar 2024

Lördagen den 25 maj samt lördagen den 14 september, alltid med start ca 10 och avslutning med grillning.

OBS! Mer information om och regler för kranlyft finner du under fliken Hamnordning!

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.