Styrelsen

Kontaktuppgifter och styrelse


Telefonnummer till kassören: 0730-89 21 80
Klubbens officiella adress är till kassören:
c/o Anders Jarmar
Maskrosstigen 1, 125 53 Älvsjö

Plusgiro: 41 16 14-1 Org.nr.: 817300-6894

Blanketten för ansökan om medlemskap sänds till
c/o Lars-Erik Jansson
Nyckelbol 343, 742 95 Hargshamn


Ordförande Håkan Adebäck
hakan@hhbk.se
073-410 07 07

Vice ordförande och
vaktchef

Göran Schyberg
goran@hhbk.se
073-987 16 53
Kassör

Anders Jarmar
anders@hhbk.se

073-089 21 80
Sekreterare Anders Beckman
sekreterare@hhbk.se
070-268 89 09
Hamnkapten

Roine Pettersson
roine@hhbk.se

070-672 10 25
Vice hamnkapten Lars-Erik Jansson
lasse@hhbk.se

070-677 83 04
Ledamot

Göran Blomqvist
x

070-209 41 72
Ledamot

Ulf Jansson
ulf@hhbk.se

070-380 25 76
Ledamot Tony Zackrisson
tony@hhbk.se
0173-40132
Festkommitté

Håkan Adebäck
Anders Jarmar
Tony Zackrisson

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.