Personuppgifter


Som många redan märkt har vi en ny lagstiftning kring personuppgifter, GDPR, som ersätter den gamla Personuppgiftslagen. HBK följer den nya lagen, precis som vi tidigare följde Personuppgiftslagen.

Hargshamns båtklubb behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Hargshamns båtklubb är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter du lämnar till klubben. Du kan alltid komma i kontakt med Hargshamns båtklubb genom att kontakta någon i styrelsen. Medlemskapet i Hargshamns båtklubb är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Hargshamns båtklubb behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är medlemsnummer, namn, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer, taggnummer, båttyp, ev. försäkringsbolag och ev. båtplats och vaktpass. Vi har också ett register över utdelade taggar och användningen av dessa för tillgång till Hargshamns båtklubbs lokaler, ramper och område. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Hargshamns båtklubb är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Hargshamns båtklubb har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, att administrera ev. båtplats och vaktpass, att skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. I registret över utdelade taggar registreras användningen av dessa för tillgång till Hargshamns båtklubbs lokaler, ramper och område. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål.

Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Hargshamns båtklubbs IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som Hargshamns båtklubb samarbetar med för nödvändig behandling för Hargshamns båtklubbs räkning. Har du ett funktionärsuppdrag kan dina kontaktuppgifter komma att delas med partnerorganisationer som Roslagens Båtförbund och Svenska Båtunionen. Vi lämnar dina namn- och adressuppgifter till tidningen Båtliv för distribution av densamma. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

Hargshamns båtklubb behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Uppgifterna om användning av din tagg för tillgång till Hargshamns båtklubbs lokaler, ramper och område lagras dock endast i två veckor. Hargshamns båtklubb kommer endast att fortsätta lagra dina personuppgifter eller lämna ut dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till någon i styrelsen. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att fortsätta vara medlem i Harghamns båtklubb godkänner du Hargshamns båtklubbs medlemsvillkor och bekräftar att du mottagit denna information om klubbens personuppgiftsbehandling.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.