Avgifter

Avgifter under 2020

Inträdesavgift 200 : -

Medlemsavgift 300 : -
Familjemedlem 150: -

Utebliven vakttjänst 2 500: -

Årlig rampavgift (för de som inte har bryggplats e.d.) 200: -

Bastunyckel, depositionsavgift 500: -

Bryggavgift, båtar upp till 220 cm bredd 600 : -
Bryggavgift, båtar 221 - 300 cm bredd 1 100 : -
Bryggavgift, båtar 301 - 400 cm bredd 1 600: -

Lyft, stora kran ordinarie tid 200: -
Lyft, stora kran övrig tid 1000: -
Lyft mastkran ordinarie tid 150: -
Lyft mastkran övrig tid 500: -

Bomlyft upp till 4 m 200: -
Bomlyft 4 - 6 m 400: -
Bomlyft över 6 m 600: -

Uppläggning vedtorget 200: -
Vinteruppläggning 400: -

Sommaruppläggning , samma som vinteruppläggning; avgiften dubbleras för varje år som båten ligger kvar på land.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.