Avgifter

Avgifter under 2023

Inträdesavgift 200 : -

Medlemsavgift 400 : -
Familjemedlem 150: -

Utebliven vakttjänst 2 500: -

Årlig rampavgift (för de som inte har bryggplats e.d.) 200: -

Bastunyckel, depositionsavgift 500: -

Bryggavgift, båtar upp till 220 cm bredd 600 : -
Bryggavgift, båtar 221 - 300 cm bredd 1 100 : -
Bryggavgift, båtar 301 - 400 cm bredd 1 600: -

Lyft, stora kran ordinarie tid 400: -
Lyft, stora kran övrig tid 1200: -
Lyft mastkran ordinarie tid 300: -
Lyft mastkran övrig tid 600: -

Bom, deposition.
Bom 3,5 meter 1500 kr
Bom 4 meter 2000 kr
Bom 6 meter 3000 kr
Bom 8 meter 4000 kr

Uppläggning vedtorget 200: -
Vinteruppläggning 600: -

Sommaruppläggning , samma som vinteruppläggning; avgiften dubbleras för varje år som båten ligger kvar på land.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.