Hargshamns båtklubb

Stöldförsök

HBK har haft ett stöldförsök i småbåtshamnen (långt ut på D-bryggan).

Se till era båtar och kolla låsning etc.

Försöket uppdagades i efterhand så vi vet inte om tjuvarna kom via land eller med båt. Vi vet heller inte när försöket ägde rum.

Årsmötet

är preliminärt bestämt till tisdagen den 14 september kl 1900 i Hargshamns Folket Hus, under förutsättning att då gällande bestämmelser etc tillåter det.

Digitalisering av vaktlistan

Klubben undersöker möjligheten att med hjälp av personlig BAS-inloggning göra vaktlistan digital. Mer information kommer.

Dykning i hamnområdet

Under juni kommer dykare att kontrollera infästningar, sänken m.m. Var försiktig om du ser att dykare är i vattnet.

Bastun öppen

Basun på klubbholmen är öppen för säsongen.

Datum för sjösättning

Sjösättning i vår blir lördag 1 maj, lördag 8 maj, onsdag 12 maj, lördag 15 maj, onsdag 19 maj, lördag 22 maj, onsdag 2 juni och lördag 5 juni. Inga datum för arbetsdagar är fastställda, och som det ser ut just nu blir det ingen arbetsdag i vår.

Nya farleden

Utprickning, fyrsektorer mm i farleden åt väster kommer att ändras. Var försiktig om du är ute tidigt i år och förlitar dig på prickar mm!

Den nya farleden från havet till stora hamnen är muddrad och klar (klar december 2020). Utprickningen mm kommer att ändras. Projektledare för farleden är Max Bjurström vid Sjöfartsverket. Så här skiver han:

"Vi kommer ha arbetsfartyget Baltica i området från slutet av mars för att flytta om befintliga prickar och bojar samt placera ut viss ny utrustning utifrån den breddade farleden. Från början av april kommer arbetsfartyget Fyrbjörn för att färdigställa den fasta utmärkningen dvs. återstående fyrar, kummel etc. Parallellt kommer även personal från Marinteknik att vara i området och omsektorera befintliga fyrar som berörs av breddningen. Arbetena i sin helhet planeras färdigställda till maj."

Muddringen för nya kajen i stora hamnen är klar. Den nya kajen dröjer lite till.

Höstens arbetsdag

Höstens arbetsdag var lördagen den 26 september. Ett knappt tjugotal personer kom, trots vädret (inåt land hällregnade det, men vi hade mulet och i början lite, lite, lite regn). Som vanligt var klubben bra mycket snyggare på efter arbetsdagen.

Även klubbens traktor går att köra ris med.

Nån slags avslutning blev det trots allt!

Vinterförvaring inomhus på Hargs Bruk?

Hargs Bruk vinterförvarar husvagnar och båtar m.m. inomhus. Det finns platser kvar inför vintern. Är du intresserad, ring Michiel Smulders (0173-88 777) eller maila michiel.smulders@hargsbruk.se för information och pris.

Vassklippning

Fredagen den 18 september var det dags för klippning av vassen inne i vilken. Klubben ser helt annorlunda ut utan vass. Klippningen gjordes till stor del med en inhyrd maskin.

En del fick trots allt göras för hand...

eller på land. Bilder: Lasse Jansson.

Kolla förtöjningarna!

Det är höstväder och risk för hård vind nu. Om du ligger kvar på någon av de yttre bryggorna är det viktigt att förtöjningarna är bra. Är du osäker - kolla att allt klarar stormbyar!

Coronapandemin

Coronapandemin har medfört att nästan alla gemensamma aktiviteter är inställda tills vidare. Hamnen och vinteruppläggningen fungerar som vanligt. Vid frågor - kontakta någon i styrelsen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.