Hargshamns båtklubb

Kolla presenningarna!

Många sönderblåsta eller avblåsta presenningar

Många presenningar har blåst sönder eller blåst av i den hårda vinden. Är du det minsta osäker så kolla hur båten är täckt (eller be någon kolla).

Årsmötet uppskjutet

På grund av smittläget är årsmötet uppskjutet tills vidare.

Ny brygga

Bygget av en ny brygga är nu påbörjat. Det är L-bryggan som måste bytas ut..

Så här blev det.

Foto: Håkan Adebäck

Bastun stängd

Bastun på klubbholmen är nu stängd för vintern.

Årsmötet

hölls tisdagen den 14 september kl 1900 i Hargshamns Folket Hus, och bjöd inte på några överraskningar. Knappt 20 medlemmar kom. Det sena årsmötet beror naturligtvis på pandemin, och medför att det bara är några månader kvar av 2021. Verksamheten och ekonomin under 2020 togs upp på mötet, liksom val av halva styrelsen m.m. Nästa årsmöte blir i februari 2022 om inget oförutsett inträffar.

Styrelsen är oförändrad. Håkan (ordföranden) påpekade att de flesta i styrelsen är över 70, och det skulle vara bra med fler yngre i styrelsen.

Avgifterna för 2021 är oförändrade.

Arbetsdag hösten 2021

var lördagen den 28 augusti klockan 10, dvs några veckor tidigare än vanligt. Vädret var höstlikt, med hård vind, lite duggregn och ingen värme i luften. Trots det var vi 16 personer (inga hundar). Klubben var avsevärt snyggare efter arbetsdagen. På grund av den tidiga arbetsdagen fick utemöblerna stå kvar, liksom blommorna i krukorna.

Klubben bjöd på hamburgare mm efter avslutat arbete!

Stöldförsök

HBK har haft ett stöldförsök i småbåtshamnen (långt ut på D-bryggan).

Se till era båtar och kolla låsning etc.

Försöket uppdagades i efterhand så vi vet inte om tjuvarna kom via land eller med båt. Vi vet heller inte när försöket ägde rum.

Digitalisering av vaktlistan

Klubben undersöker möjligheten att med hjälp av personlig BAS-inloggning göra vaktlistan digital. Mer information kommer.

Nya farleden

Utprickning, fyrsektorer mm i farleden åt väster är ändrade. Var försiktig om du förlitar dig på prickar mm!

Den nya farleden från havet till stora hamnen är muddrad och klar (klar december 2020).

Muddringen för nya kajen i stora hamnen är klar. Den nya kajen dröjer.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.