Hargshamns båtklubb

Upptagningar (kranlyft)

Följande dagar är aktuella: onsdag 8/9, lördag 11/9, lördag 18/9, onsdag 22/9 söndag 26/9, onsdag 29/9, lördag 2/10 och lördag 16/10.

Arbetsdag hösten 2021

var lördagen den 28 augusti klockan 10, dvs några veckor tidigare än vanligt. Vädret var höstlikt, med hård vind, lite duggregn och ingen värme i luften. Trots det var vi 16 personer (inga hundar). Klubben var avsevärt snyggare efter arbetsdagen. På grund av den tidiga arbetsdagen fick utemöblerna stå kvar, liksom blommorna i krukorna.

Klubben bjöd på hamburgare mm efter avslutat arbete!

Stöldförsök

HBK har haft ett stöldförsök i småbåtshamnen (långt ut på D-bryggan).

Se till era båtar och kolla låsning etc.

Försöket uppdagades i efterhand så vi vet inte om tjuvarna kom via land eller med båt. Vi vet heller inte när försöket ägde rum.

Årsmötet

är preliminärt bestämt till tisdagen den 14 september kl 1900 i Hargshamns Folket Hus, under förutsättning att då gällande bestämmelser etc tillåter det.

Digitalisering av vaktlistan

Klubben undersöker möjligheten att med hjälp av personlig BAS-inloggning göra vaktlistan digital. Mer information kommer.

Nya farleden

Utprickning, fyrsektorer mm i farleden åt väster är ändrade. Var försiktig om du förlitar dig på prickar mm!

Den nya farleden från havet till stora hamnen är muddrad och klar (klar december 2020).

Muddringen för nya kajen i stora hamnen är klar. Den nya kajen dröjer.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.