Hargshamns båtklubb

Bild: Lars-Erik Jansson

.

Vaktlistan för 2023

finns fortfarande i klubblokalen. Det finns fortfarande gott om obokade tider.

Höstens arbetsdag

var lördagen den 24 september (inte som tidigare sagt den 17/9, efterson den flyttades en vecka på grund av regnet). Självklart regnade det lite under tiden. Ett 20-tal medlemmar ställde upp! Bland de storverk som uträttdes var att en ny (rak) väg in i mastskjulet fixades. Håkan kunde inte komma, så Anders J stod för ledningen. Bord mm togs in för vintern, och många blommor slänges. Gruset som regnet spridit över asfalten lades tillbaka. Allt för att göra klubben redo för vintern.

Som avslutning serverade klubben som vanligt hamburgare och korv, även denna gång stod grillen vid garageporten...

Upptagning

Upptagning av båtar (kranlyft) görs följande dagar: Lördag 24 september, onsdag 28 september, lördag 1 oktober och lördag 15 oktober.

Vårens arbetsdag

var lördagen den 28 maj. Vädret var inte det bästa, med regn och ingen värme i luften. Inte ens Håkan kom. Trots det var vi 15-20 personer. Mycket blev gjort (till exempel plantering av nya blommor i krukorna), och dessutom restes stommen till föreningens stora tält.

Klubben var som vanligt mycket snyggare efter arbetsdagen.

Klubben bjöd på hamburgare och korv (som grillades i dörren till traktorgaraget) efter avslutat arbete.

Arbetstorsdagar

På årsmötet sas att de som vill och kan träffas varje torsdag vid 10-tiden på klubben. Det finns alltid sånt som måste göras!

Årsmötet för 2021 den 27 april

Årsmötet i Hargshamns Båtklubb var onsdagen den 27 april klockan 1900 i Hargshamns Folkets Hus och bjöd inte på några överraskningar. 18 medlemmar deltog. Inga omvälvande beslut fattades. Det sena årsmötet beror naturligtvis på pandemin.

Styrelsen är oförändrad, men kompletteras med två suppleanter (ersättare) i hopp om att på sikt minska genomsnittliga åldern hos de aktiva. Håkan (ordföranden) påpekade att de flesta ordinarie i styrelsen är över 70. Det skulle vara bra med fler yngre i styrelsen. Revisorer och valberedning omvaldes.

Avgifterna för 2022 är oförändrade, men kommer att ses över under året, eftersom klubben ser ökade kostnader framöver (för bl a ersättning av bryggor).

Datum för sjösättning, upptagning och arbetsdagar för 2022 finns under fliken Verksamhet.

En kommentar vid mötet var att färre kommer att jobba gratis framöver, och att klubben bl.a. kommer att behöva hyra in experter för svåra jobb.

Hård debitering av utebliven vakttjänst

Klubben kommer att detta år att vara hårdare vad gäller fakturering av avgift för utebliven vakttjänst (gäller de som har båtplats). Eventuella undantag pga sjukdom etc får som vanligt tas med ordföranden eller vaktchefen.

Ingen egen uthyrning av båtplats

Klubben vill påminna om att det enligt hamnordningen (som alla ska ha läst) inte är tillåtet att hyra ut båtplats själv. Ev. tomma båtplatser hyrs ut av klubben.

Klubben vill också påminna om att om din båtplats står tom på grund av att båten inte är ilagd ett år, ska det anmälas till klubben.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.