Hargshamns båtklubb

Bild: Lars-Erik Jansson

Vårens arbetsdag 2024

Vårens arbetsdag var lördagen den 25 maj 2024. Vi började klockan 10 och slutade (de flesta) som vanligt med hamburgare mm vid lunchdags. Ett drygt tjugotal personer (och den här gång en hund) deltog. Det var strålande sol hela tiden.

Ordföranden/styrelsen hade satt ihop en lång "att-göra-lista", och det mesta blev gjort. Mycket handlade om att snygga till klubben för sommaren. Plantering av blommor, klippning av sly, målning mm. Som vanligt var klubben bra mycket snyggare efter arbetsdagen.

Styrelsen riktar ett varmt tack till alla som var med på arbetsdagen!

Grisfint

Regsnskyddet vid början av den fasta piren (dvs mellan ramperna) har fått plattor under sopkärlen (så att de är låttare att rulla ut) förutom den för Hargshamn typiska grisgrinden. Alternativet är ju att spänna fast sopkärlen.

Ingen Strömmingsfestival 2024

Av olika skäl blir det ingen Strömmingsfestival i år.

Hjärtstartare

finns nu i ett skåp på klubbstugans vägg (bredvid dörren till klubbrummet). Kolla gärna var så att du hittar den lätt om den skulle behövas!

Årsmötet för Hargshamns Båtklubb

var onsdagen den 21 februari 2024 kl 1830 i Hargshamns Folkets Hus. 25 klubbmedlemmar deltog och alla fick kaffe och smörgås.

Styrelsen föredrog verksamhetsplan och ekonomi.

Styrelsen och revisorerna fortsätter som tidigare.

Styrelsen föreslog en höjning av medlemsavgiften från 300 kronor till 400 kronor. Årsmötet beslutade om höjlingen. Styrelsen föreslog också höjningar av avgifterna för lyft med stora kranen, mastlyft och vinterförvaring (sommarförvaring). Även dessa höjningar beslutades av årsmötet. Höjningarna innebär att klubbena intäkter ökar med ca 80000 kronor per år. De stora utgifter som kommer på sikt är är utbyte av några bryggor samt utbyte av klubbens kran. Klubben villl inte låna pengar för sådana utgifter.

Personnummer i BAS från 1 januari 2025

Hargshamns Båtklubb är medlem i Svensa Båtunionen (SBU).. Båtriksdagen 2023 beslutade att personnummer blir obligatoriska i BAS från 1 januari 2025. HBK kommer att följa båtriksdagens beslut.

Personnummer i BAS innebär också bl a att BankID kan användas för inloggning i BAS

Det går idag enkelt att komplettera födelsedata med de fyra sista siffrorna för att ha ett komplett personnummer i BAS (se nedan).

Självklart kommer det att finnas lösningar i BAS för bl a företag och personer som inte har personnummer.

Hargshamns Båtklubb vill använda BAS

Hargshamns Båtklubb är medlem i Svensa Båtunionen, som har systemet BAS. Båtklubbarna kan använda BAS för att bland annat adminitrera sina medlemmar (och t ex skicka ut fakturor). Vi vill att du kontrollerar dina uppgifter på Min sida så att allt stämmer och är uppdaterat. Tack för hjälpen!

Inloggning i BAS

Som medlem kan du logga in antingen med lösen eller Bank-ID. Dina tidigare inloggningsuppgifter och lösen gäller. Har du glömt ditt lösen klickar du på glömt lösenord och fyller i din mail adress för att få ett nytt lösenord. OBS uppdatera lösenordet efteråt eftersom det lösenord du får bara är giltigt en begränsad tid. När du fyllt i detta får du ett sms med en kod för att verifiera dig i BAS.

Väljer du Bank-ID scannar du QR-koden som kommer upp med mobilen och verifierar dig via din Bank-ID app. Bank-ID kräver att ditt fullständiga personnummer finns i BAS..

Har du problem med inloggningen kontakta Lasse på telefon 070 677 83 04.

Klicka HÄR för att logga in på BAS.

När du kommer in på första sidan skall du alltid välja Min sida – den nedre raden. I BAS finns en rad med alternativ högst upp.

Kontrollera att du har rätt uppgifter inlagda i BAS

Vid ändring av uppgifter klickar du på en ruta uppe till höger, begär ändring av uppgifter. Sedan kan du ändra såväl personuppgifter som båtuppgifter. Vid ändring av båtuppgifter drar du pilen till höger på linjen under uppgifterna för att få fram en penna till höger om uppgifterna. Klicka på pennan för att redigera dina båtuppgifter.

Slutligen klickar du på SPARA, en ruta uppe till höger. Uppgifterna ändras senare, när de godkänts av ansvariga på klubben.

Anmälan om vaktpass (ej för 2024, görs i pärm)

Välj "Schema" i övre raden och kontrollera dina uppgifter, boka därefter ett ledigt datum då du ska gå vakt.(OBS fungerar ej för 2024 nu, görs i pärmen i klubbrummet, se ovan).

Höstens arbetsdag 2023

var lördagen den 23 september. 17 medlemmar deltog.

Arbetsdagen avslutades med grillat ( korv och hamburgare) och fika i faktastisk väder. Som vanligt var klubben bra mycket snyggare och bättre efter arbetsdagen.

Vårens arbetsdag 2023

Vårens arbetsdag var lördagen den 27 maj 2023 från 10, i strålande solsken. Ett 25-tal medlemmar kom (inga hundar denna gång). Förutom förberedelser för Strömmingsfestivalen och Kusträddardagen (resning av tält, flytt av båtar mm) gjordes mycket för att få klubben snygg till sommaren. Blommor planterades, gräs (och större) kapades mm. Dessutom sattes flera räddningsstegar upp. Klubben bjöd på lunch i form av korv och hamburgare från grillen, den här gången inte i garaget utan på verandan bakom klubbhuset. Som vanligt var klubben mycket snyggare efter arbetsdagen.

Styrelsen riktar ett varmt tack till alla som var med på arbetsdagen!

4

Arbetslag

Varje torsdag vid 10-tiden samlas intresserade vid klubbstugan för att jobba med hamnen. Oftast är det bara småsaker som behöver åtgärdas, en bult som behöver dras åt, en bräda som bör bytas ... Klubben bjuder på fika och fikabröd. Ring någon i styrelsen om du vill vara med (om det inte finns något att göra blir det bara fika).

På sikt ska klubben försöka bilda ett arbetslag som hjälper till med alla de små åtgärder som behövs för att hålla klubben i trim. Idag gör styrelsen mycket, men genomsnittsåldern i styrelsen är över 70 ...

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.