Hargshamns båtklubb

Bild: Lars-Erik Jansson

Klubben har fått en fyr, som nu står bortanför kranen.

Strömmingsfestival

blir det lördagen den 4 juni. Särskilda parkeringsregler mm gäller, kolla skyltningen.

Vårens arbetsdag

är lördagen den 28 maj. Höstens arbetsdag är lördagen den 17 september. Vi börjar vid 10. Välkommen!

Bastun öppen

Bastun på klubbholmen är nu öppen.

Arbetstorsdagar

På årsmötet sas att de som vill och kan träffas varje torsdag vid 10-tiden på klubben. Det finns alltid sånt som måste göras!

Årsmötet för 2021 den 27 april

Årsmötet i Hargshamns Båtklubb var onsdagen den 27 april klockan 1900 i Hargshamns Folkets Hus och bjöd inte på några överraskningar. 18 medlemmar deltog. Inga omvälvande beslut fattades. Det sena årsmötet beror naturligtvis på pandemin.

Styrelsen är oförändrad, men kompletteras med två suppleanter (ersättare) i hopp om att på sikt minska genomsnittliga åldern hos de aktiva. Håkan (ordföranden) påpekade att de flesta ordinarie i styrelsen är över 70. Det skulle vara bra med fler yngre i styrelsen. Revisorer och valberedning omvaldes.

Avgifterna för 2022 är oförändrade, men kommer att ses över under året, eftersom klubben ser ökade kostnader framöver (för bl a ersättning av bryggor).

Datum för sjösättning, upptagning och arbetsdagar för 2022 finns under fliken Verksamhet.

En kommentar vid mötet var att färre kommer att jobba gratis framöver, och att klubben bl.a. kommer att behöva hyra in experter för svåra jobb.

Hård debitering av utebliven vakttjänst

Klubben kommer att detta år att vara hårdare vad gäller fakturering av avgift för utebliven vakttjänst (gäller de som har båtplats). Eventuella undantag pga sjukdom etc får som vanligt tas med ordföranden eller vaktchefen.

Ingen egen uthyrning av båtplats

Klubben vill påminna om att det enligt hamnordningen (som alla ska ha läst) inte är tillåtet att hyra ut båtplats själv. Ev. tomma båtplatser hyrs ut av klubben.

Klubben vill också påminna om att om din båtplats står tom på grund av att båten inte är ilagd ett år, ska det anmälas till klubben.

Ny brygga

En brygga är byggd. Det är L-bryggan som måste bytas ut..

Så här blev det.

Foto: Håkan Adebäck

Arbetsdag hösten 2021

var lördagen den 28 augusti klockan 10, dvs några veckor tidigare än vanligt. Vädret var höstlikt, med hård vind, lite duggregn och ingen värme i luften. Trots det var vi 16 personer (inga hundar). Klubben var avsevärt snyggare efter arbetsdagen. På grund av den tidiga arbetsdagen fick utemöblerna stå kvar, liksom blommorna i krukorna.

Klubben bjöd på hamburgare mm efter avslutat arbete!

Stöldförsök

HBK har haft ett stöldförsök i småbåtshamnen (långt ut på D-bryggan).

Se till era båtar och kolla låsning etc.

Försöket uppdagades i efterhand så vi vet inte om tjuvarna kom via land eller med båt. Vi vet heller inte när försöket ägde rum.

Digitalisering av vaktlistan

Klubben undersöker möjligheten att med hjälp av personlig BAS-inloggning göra vaktlistan digital. Mer information kommer.

Nya farleden

Utprickning, fyrsektorer mm i farleden åt väster är ändrade. Var försiktig om du förlitar dig på prickar mm!

Den nya farleden från havet till stora hamnen är muddrad och klar (klar december 2020).

Muddringen för nya kajen i stora hamnen är klar. Den nya kajen dröjer.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.