Hargshamns båtklubb

Bild: Lars-Erik Jansson

.

Vattnet avstängt

Vattnet på klubben är nu avstängt för vintern. Det betyder bland annat att toaletten i klubbhuset är avstängd.

Fortfarande varmt

Det ligger fortfarande båtar kvar i vattnet.

Hjärtstartare

finns nu på klubben. Under vintern sitter den inomhus (i hallen mellan.ytterdörren och dörren till toaletten), Under båtsäsongen kommer den att sitta ute..

Vaktlistan för 2023

finns fortfarande i klubblokalen. Det finns fortfarande gott om obokade tider.

Höstens arbetsdag

var lördagen den 24 september (inte som tidigare sagt den 17/9, efterson den flyttades en vecka på grund av regnet). Självklart regnade det lite under tiden. Ett 20-tal medlemmar ställde upp! Bland de storverk som uträttdes var att en ny (rak) väg in i mastskjulet fixades. Håkan kunde inte komma, så Anders J stod för ledningen. Bord mm togs in för vintern, och många blommor slänges. Gruset som regnet spridit över asfalten lades tillbaka. Allt för att göra klubben redo för vintern.

Som avslutning serverade klubben som vanligt hamburgare och korv, även denna gång stod grillen vid garageporten...

Årsmötet för 2021 den 27 april 2022

Årsmötet i Hargshamns Båtklubb var onsdagen den 27 april 2022 klockan 1900 i Hargshamns Folkets Hus och bjöd inte på några överraskningar. 18 medlemmar deltog. Inga omvälvande beslut fattades. Det sena årsmötet beror naturligtvis på pandemin.

Styrelsen är oförändrad, men kompletteras med två suppleanter (ersättare) i hopp om att på sikt minska genomsnittliga åldern hos de aktiva. Håkan (ordföranden) påpekade att de flesta ordinarie i styrelsen är över 70. Det skulle vara bra med fler yngre i styrelsen.

Revisorer och valberedning omvaldes.

Avgifterna för 2022 är oförändrade, men kommer att ses över under året, eftersom klubben ser ökade kostnader framöver (för bl a ersättning av bryggor).

En kommentar vid mötet var att färre kommer att jobba gratis framöver, och att klubben bl.a. kommer att behöva hyra in experter för svåra jobb.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.