Verksamhet

Båtklubben, som är en ideell förening, bildades 1957 av några eldsjälar på orten, med syftet att få en ordnad småbåtshamn för ortsbefolkningen. Klubben arrenderar marken vid Skatviken av Östhammars kommun och diisponerar även mark tillhörig Hargs Bruk AB. Hamnen har ca 270 båtplatser. Här finns, förutom klubbstuga, garage, förråd och lyftkran m m. Klubben är ansluten till Roslagens Båtförbund och Svenska Båtunionen och har ca 560 medlemmar, som kommer i första hand från kommunen men också från stora delar av Mellansverige.

Från sommaren 2008 kan klubben erbjuda fem gästplatser på utsidan av den brygga som förlänger piren. Platserna är försedda med förtöjningsbojar.

Under 2009 har båthamnen utökats med ett flera bryggor, dels för att få fler båtplatser, dels för att de nya bryggorna ger bättre skydd mot NO-vindar.

Vid klubben finns två ramper för sjösättning/upptagning av medlemmarnas båtar, spolplatta och pump för toatömning.


Följande datum gäller för 2019:

Kranlyft 2019

Sjösättning

Följande dagar 9-15: Torsdagen den 2 maj, lördagen den 4 maj, onsdagen den 15 maj, lördagen den 25 maj och onsdagen den 5 juni. Eventuellt en extra dag lördag den 11 maj.

Upptagning

Följande dagar 9-15: Onsdagen den 11 september, lördagen den 14 september, lördagen den 21 september, onsdagen den 25 september, söndagen den 29 september, onsdagen den 2 oktober och lördagen den 5 oktober.

Arbetsdagar 2019

Arbetsdagar blir lördagen den 18 maj från klockan 10 och lördagen den 28 september från klockan 10.

OBS! Mer information om och regler för kranlyft finner du under fliken Hamnordning!

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.