Hargshamns Båtklubb
  
 
 »   Startsidan
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Styrelse
 »   Styrdokument
 »   Avgifter
 »   Bildarkiv
 »   Blanketter
 »   Arkiv
 »   Länkar
 »   Frågor och Svar
 »   Verksamhet
 »   Anslagstavla
 »   Väder
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen

 »   Admin
  

 

Senast uppdaterad 2014-07-28

Lågvatten

Just nu har vi lågvatten, vattenståndet är ca 25 cm lägre än normalt. Prognosen för de närmaste dagarna är att det ska fortsätta att vara ca 20 cm under normalt vattenstånd.

Nya bryggan på klubbholmen snart klar

Klubben bygger ut bryggan på klubbholmen ut mot udden. Arbetet görs av ett kärngäng, med tillfälliga förstärkningar av medlemmar som kommer ut för att arbeta. Den nya bryggan är nästan klar, det är bara detaljer som ska till innan den är helt färdig.

Den nya bryggan står på plintar, så den håller inte att förtöja i - förtöjning måste alltså även i fortsättningen ske i ringarna som är fästa i berget ovanför bryggan.

Foto: Lasse Jansson

-------

Infoblad från Båtunionen

Svenska Båtunionen har börjat ge ut ett informationsblad. Det är riktat till båtklubbarna och deras medlemmar. Informationsbladet kan läsas här.

-------

Miljöpolicy

 Styrelsen har beslutat om en miljöpolicy för HBK. Den finns under fliken Styrdokument. Policyn innehåller bland annat en avfallsplan. Det är viktigt att alla medlemmar följer policyn och avfallsplanen.

-------

En påminnelse ...

  Foto: Kurt Hafdell

HBK-bladet

 HBK-bladet för våren 2014 finns under fliken Arkiv.

 


 

 Nytt nummer av Sjöfartsverkets tidning Sjörapporten,
nr 3 - 2014, hittar du här, klicka på bilden:


 

 

 


 

 

 

 

 Nyheter

  • Fiskevårdsföreningen
Fiskevårdsföreningen ...
(2014-05-24)

  • Anslagstavlan
Årets första annons f...
(2014-05-07)

  • Vinduppgifter
Hargs Hamn har instal...
(2014-04-23)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen