Hargshamns Båtklubb
  
 
 »   Startsidan
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Styrelse
 »   Styrdokument
 »   Avgifter
 »   Bildarkiv
 »   Blanketter
 »   Arkiv
 »   Länkar
 »   Frågor och Svar
 »   Verksamhet
 »   Anslagstavla
 »   Väder
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen

 »   Admin
  

Senast uppdaterad 2015-08-27

Spolplattan

kommer att vara i funktion till den första upptagningen den 9 september. Innan dess är reningsverket förbikopplat. Plattan får inte användas för spolning före den 9 september. Och den är bara till för spolning av båtar - den får absolut inte användas för bilar e.d., det är reningsverket inte gjort för.

-------

Arbetsdagen

Torsdagen den 27 augusti var det återigen torsdags-arbetsdag ("gubbdagis"). Förutom löpande göromål som ogräsrensning och gräsklippning grävdes en ränna för dränering nedanför parkeringen. Dessutom förbereddes för inkoppling av el i det lilla skjulet vid spolplattan. Reningsverket är redan inklätt! Arbetet avslutades med lunch - grillad korv med tillbehör.

-------

Styrelsemöte på Klubbholmen

Senaste styrelsemötet (20 augusti) hölls på Kurts initiativ på Klubbholmen, dit styrelsen åkte med Kurts stora båt. Vädret var fantastiskt, och vi hann med att äta lite tillsammans innan vi åkte hem. Den nya bryggan är verkligen ett lyft. Ordförande Håkan passade på att fylla i texten på skylten som talar om vems klubbholme det är...

-------

2016 års vaktlista

finns nu tillgänglig i klubblokalen - det är bara att anteckna sig för vaktpass under nästa säsong!

-------

Spolplattan klar

Nu har klubben en riktig spolplatta med tillhörande reningsverk! Närmare instruktioner om hur den ska användas kommer.

Onsdagen den 27 maj började man gräva för spolplattan. Nu är såväl spolplattan som reningsverket klara, och kan snart börja användas!

Arbetet med spolplattan har gjorts av frivillia medlemmar, som totalt har lagt ner drygt 500 timmars arbete. Klubben har fått statligt bidrag via länsstyrelsen i Uppsala (s k LOVA-medel) som täcker merparten av de direkta kostnaderna, som är ca 100 000 kr. Det som återstår är framför allt inklädning av reningsverket, på samma sätt som BåtMajans uppsamlingskärl.

Spolplattan ligger mellan klubbhuset och uppställningsplatserna.

Reningsverket ligger nedanför spolplattan.

Foto: Lars-Erik Jansson (de båda bilderna på gjutningen, se ovan)

 

Även hårt arbetande medlemmar behöver lunch!

Foto (de två nedersta bilderna): Kurt Hafdell

Projektet har delfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Uppsala.

-------

BåtMaja

Klubben har sedan förra året en BåtMaja, en manuell station för tömning av båtarnas toatankar. Stationen har samma anslutningsdon som de flesta andra stationer. Det som är lite ovanligt är att pumpningen görs för hand. Det ökar driftsäkerheten, och minskar kostnaderna. Styrelsen för diskussioner med leverantören om att byta till en kraftigare pump.

-------

Rekord på klubbholmen

På klubbholmen var det nytt besöksrekord tisdagen den 14 juli 2015! Den nya bryggan var så gott som full. Kul, och tack återigen till alla som gjorde det möjligt genom att bygga den nya bryggan!

Foto: Karina Hafdell Åström

-------

Dåliga flöten

Flera flöten på bommarna är dåliga. Klubben har köpt in några nya, så hör av dig till någon av hamnkaptenerna om du behöver ett nytt flöte!

-------

HBK-bladet

De som fått sina fakturor med e-post har inte fått vårens HBK-blad. Det finns under fliken Arkiv till vänster. Du kan också se det genom att klicka här.

-------

Miljöpolicy

Styrelsen har beslutat om en miljöpolicy för HBK. Den finns under fliken Styrdokument. Policyn innehåller bland annat en avfallsplan. Det är viktigt att alla medlemmar följer policyn och avfallsplanen.

-------

Till slut: Så här vacker kan en skur över hamnen vara, om man är 
på rätt ställe ...

Bilden tagen 12 augusti 2014


 

 

Senaste numret av Sjörapporten, Sjöfartsverkets tidning, hittar du alltid här.

 


 

 

 

 

 Nyheter

  • Vaktlista för 2016
Vaktlistan för 2016 f...
(2015-07-27)

  • HBK-bladet
Årets HBK-blad, inklu...
(2015-03-05)

  • Årets fakturor
Årets fakturor har nu...
(2015-03-05)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen