Hargshamns Båtklubb
  
 
 »   Startsidan
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Styrelse
 »   Styrdokument
 »   Avgifter
 »   Bildarkiv
 »   Blanketter
 »   Arkiv
 »   Länkar
 »   Frågor och Svar
 »   Verksamhet
 »   Anslagstavla
 »   Väder
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen

 »   Admin
  

 

Senast uppdaterad 2014-08-29

Höstens arbetsdag 20 september

Lördagen den 20 september är det arbetsdag från klockan 10. Arbetsdagen avslutas med att klubben bjuder på korv, hamburgare och kaffe m.m. Bland det som ska göras finns 
- målning av klubbhusets ena långvägg (om vädret tillåter)
- kontroll av bryggor, infästningar m.m.
- städning av hela hamnområdet
- rensning av ogräs och klippning av gräs samt körning med trimmer
- montering av elcentral
- diverse mindre uppgifter

-------

Bokning av kranlyft

Datum för kranlyft finns under fliken Verksamhet, i kalendern och i årets HBK-blad. Hamnkaptenen hälsar att han helst tar emot bokningar av upptagning via e-post, adressen är lasse@hhbk.se

-------

Vaktlistan för 2015

Den nya vaktlistan för 2015 är nu - äntligen - utlagd i klubblokalen. Där kan du fram till den 12 oktober teckna dig för vaktpass under 2015. Därefter går det att fram till 15 december ringa hamnkapten Lasse och boka vaktpass.

-------

Högre vattenstånd

Den långa perioden med lågt vattenstånd verkar vara slut. Enligt media har den bidragit till ovanligt många grundstötningar i sommar. Just nu är vattenståndet ca 15 cm över medelvattenstånd, och prognosen tyder på att det höga vattenståndet fortsätter.

-------

Nya bryggan på klubbholmen klar

Klubben har byggt ut bryggan på klubbholmen ut mot udden. Arbetet har gjorts av ett kärngäng under ledning av Erkki Saastamoinen, med tillfälliga förstärkningar av medlemmar som kommit ut för att arbeta.

Den nya bryggan står på plintar, så den håller inte att förtöja i - förtöjning måste alltså även i fortsättningen ske i ringarna som är fästa i berget ovanför bryggan.

De trivselregler som gäller för klubbholmen är:

- Besökare, som inte är medlemmar i Hargshamns Båtklubb, kan lägga till i mån av plats och hänvisas till de angivna gästplatserna på yttre delen av bryggan.

- Uträtta inte dina behov fritt i naturen - använd dasset som står vid bastun.

- Det är inte tillåtet att grilla med engångsgrill eller liknande, och absolut inte på trä-däcken. Använd den stora grillplatsen.

- Ta med soporna hem!

- Respektera kvällstystnad efter 22:00.

Foto: Karina Hafdell Åström

-------

Infoblad från Båtunionen

Svenska Båtunionen har börjat ge ut ett informationsblad. Det är riktat till båtklubbarna och deras medlemmar. Informationsbladet kan läsas här.

-------

Miljöpolicy

 Styrelsen har beslutat om en miljöpolicy för HBK. Den finns under fliken Styrdokument. Policyn innehåller bland annat en avfallsplan. Det är viktigt att alla medlemmar följer policyn och avfallsplanen.

-------

HBK-bladet

 HBK-bladet för våren 2014 finns under fliken Arkiv.

-------

Till slut: Så här vacker kan en skur över hamnen vara, om man är 
på rätt ställe ...

Bilden tagen 12 augusti i år


 

 Nytt nummer av Sjöfartsverkets tidning Sjörapporten,
nr 3 - 2014, hittar du här, klicka på bilden:


 

 

 


 

 

 

 

 Nyheter

  • Ytterligare båt till salu
En robust plastbåt me...
(2014-08-29)

  • Båt till salu
Se Anslagstavlan för ...
(2014-08-21)

  • Vaktlistan för 2015
Vaktlistan för 2015 f...
(2014-08-11)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen