Hargshamns Båtklubb
  
 
 »   Startsidan
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Styrelse
 »   Styrdokument
 »   Avgifter
 »   Bildarkiv
 »   Blanketter
 »   Arkiv
 »   Länkar
 »   Frågor och Svar
 »   Verksamhet
 »   Anslagstavla
 »   Väder
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen

 »   Admin
  

Senast uppdaterad 2015-07-29

Stölder av växelhus

Media i Uppland har rapporterat om stölder av växelhus i Östhammarstrakten senaste veckan. Styrelsen har inte fått någon mer information, men vi vill be alla som har större motorer att vara uppmärksamma. Hamnen är som vanligt bevakad.

-------

2016 års vaktlista

finns nu tillgänglig i klubblokalen - det är bara att anteckna sig för vaktpass under nästa säsong!

-------

Spolplattan klar

Nu har klubben en riktig spolplatta med tillhörande reningsverk! Närmare instruktioner om hur den ska användas kommer.

Onsdagen den 27 maj började man gräva för spolplattan. Nu är såväl spolplattan som reningsverket klara, och kan snart börja användas!

Arbetet med spolplattan har gjorts av frivillia medlemmar, som totalt har lagt ner drygt 500 timmars arbete. Klubben har fått statligt bidrag via länsstyrelsen i Uppsala (s k LOVA-medel) som täcker merparten av de direkta kostnaderna, som är ca 100 000 kr. Det som återstår är framför allt inklädning av reningsverket, på samma sätt som BåtMajans uppsamlingskärl.

Spolplattan ligger mellan klubbhuset och uppställningsplatserna.

Reningsverket ligger nedanför spolplattan.

Foto: Lars-Erik Jansson (de båda bilderna på gjutningen, se ovan)

 

Även hårt arbetande medlemmar behöver lunch!

Foto (de två nedersta bilderna): Kurt Hafdell

Projektet har delfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Uppsala.

-------

BåtMaja

Klubben har sedan förra året en BåtMaja, en manuell station för tömning av båtarnas toatankar. Stationen har samma anslutningsdon som de flesta andra stationer. Det som är lite ovanligt är att pumpningen görs för hand. Det ökar driftsäkerheten, och minskar kostnaderna.

-------

Rekord på klubbholmen

På klubbholmen var det nytt besöksrekord  tisdagen den 14 juli 2015! Den nya bryggan var så gott som full. Kul, och tack återigen till alla som gjorde det möjligt genom att bygga den nya bryggan!

Foto: Karina Hafdell Åström

-------

Missbruk av klubbens sopkärl

Flera av båtklubbens sopkärl var fulla efter helgen, och vid en koll visade det sig att någon slängt sopsäckar i kärlen. I ett kärl låg t.ex. en säck med tomglas och en säck med plåtburkar!!! Sånt kan leda till att vi inte får någon sophämtning alls!

Klubben betalar - för våra gemensamma pengar - hämtning av brännbara sopor i några stora sopkärl. De är BARA till för brännbara sopor från medlemmarnas båtliv. De får INTE användas för t.ex. sopor från fastigheter på öarna. De får heller INTE användas för sånt som ska lämnas i returstationen vid restaurangen (t.ex. glas-, plåt- och plastförpackningar), eller tas till återvinningsstationen (närmaste finns bakom Coop utanför Östhammar).

Vi kan inte för medlemmarnas pengar bekosta sophämtning åt andra som vill slippa kostnaden och/eller besväret! Och vi kan inte ha kameraövervakning vid sopkärlen, även om det troligen skulle löna sig. Den som missbrukar förtroendet kan mista sitt medlemskap och sin hamnplats, hälsar styrelsen.

-------

Dåliga flöten

Flera flöten på bommarna är dåliga. Klubben har köpt in några nya, så hör av dig till någon av hamnkaptenerna om du behöver ett nytt flöte!

-------

HBK-bladet

De som fått sina fakturor med e-post har inte fått vårens HBK-blad. Det finns under fliken Arkiv till vänster. Du kan också se det genom att klicka här.

-------

Miljöpolicy

Styrelsen har beslutat om en miljöpolicy för HBK. Den finns under fliken Styrdokument. Policyn innehåller bland annat en avfallsplan. Det är viktigt att alla medlemmar följer policyn och avfallsplanen.

-------

Till slut: Så här vacker kan en skur över hamnen vara, om man är 
på rätt ställe ...

Bilden tagen 12 augusti 2014


 

 

Senaste numret av Sjörapporten, Sjöfartsverkets tidning, hittar du alltid här.

 


 

 

 

 

 Nyheter

  • Vaktlista för 2016
Vaktlistan för 2016 f...
(2015-07-27)

  • HBK-bladet
Årets HBK-blad, inklu...
(2015-03-05)

  • Årets fakturor
Årets fakturor har nu...
(2015-03-05)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen