Hargshamns Båtklubb
  
 
 »   Startsidan
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Styrelse
 »   Styrdokument
 »   Avgifter
 »   Bildarkiv
 »   Blanketter
 »   Arkiv
 »   Länkar
 »   Frågor och Svar
 »   Verksamhet
 »   Anslagstavla
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen

 »   Admin
  

 

 

Senast uppdaterad 2014-04-11

Miljöpolicy

 Styrelsen har beslutat om en miljöpolicy för HBK. Den finns under fliken Styrdokument. Policyn innehåller bland annat en avfallsplan. Det är viktigt att alla medlemmar följer policyn och avfallsplanen.

-------

Möte med Braxenbols samfällighet

Samfälligheten har sagt upp sitt avtal med kommunen. Avtalet reglerade bl.a. hur klubben får använda samfällighetens vatten. Eftersom avtalet inte gäller efter 31 maj måste samfälligheten och klubben själva komma överens om vad som ska gälla. Ett första möte med samfälligheten hölls onsdagen den 9 april. Mötet ägnades framför allt åt att försöka reda ut vad som gäller när avtalet är uppsagt.

HBK-bladet

 Nu finns HBK-bladet våren 2014 under fliken Arkiv. Där finns bl.a. datum för kranlyft för sjösättning.

 


 

 Nytt nummer av Sjöfartsverkets tidning Sjörapporten,
nr 1-2014, hittar du här, klicka på bilden:


 

 

 


 

 

 

 

 Nyheter

  • Fiskeförbud
Vid senaste årsmötet ...
(2014-04-11)

  • Miljöpolicy
Styrelsen har besluta...
(2014-03-15)

  • Fakturor
Nu har årets fakturor...
(2014-02-23)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen