Hargshamns Båtklubb
  
 
 »   Startsidan
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Styrelse
 »   Styrdokument
 »   Avgifter
 »   Bildarkiv
 »   Blanketter
 »   Arkiv
 »   Länkar
 »   Frågor och Svar
 »   Verksamhet
 »   Anslagstavla
 »   Väder
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen

 »   Admin
  

Senast uppdaterad 2015-07-01

Missbruk av klubbens sopkärl

Flera av båtklubbens sopkärl var fulla efter helgen, och vid en koll visade det sig att någon slängt sopsäckar i kärlen. I ett kärl låg t.ex. en säck med tomglas och en säck med plåtburkar!!! Sånt kan leda till att vi inte får någon sophämtning alls!

Klubben betalar - för våra gemensamma pengar - hämtning av brännbara sopor i några stora sopkärl. De är BARA till för brännbara sopor från medlemmarnas båtliv. De får INTE användas för t.ex. sopor från fastigheter på öarna. De får heller INTE användas för sånt som ska lämnas i returstationen vid restaurangen (t.ex. glas-, plåt- och plastförpackningar), eller tas till återvinningsstationen (närmaste finns bakom Coop utanför Östhammar).

Vi kan inte för medlemmarnas pengar bekosta sophämtning åt andra som vill slippa kostnaden och/eller besväret! Och vi kan inte ha kameraövervakning vid sopkärlen, även om det troligen skulle löna sig. Den som missbrukar förtroendet kan mista sitt medlemskap och sin hamnplats, hälsar styrelsen.

-------

Arbetsdag igen

På torsdag 2 juli är det återigen dags för ett "gubbdagis" (det interna namnet för arbetstorsdagarna där det hittills mest varit gubbar som jobbar). Det är diverse småuppgifter som ska göras. Samling kl 12 vid klubbhuset. Klubben bjuder som vanligt på fika.

-------

Spolplattan tar form

Onsdagen den 27 maj började man gräva för spolplattan. Nu är plattan gjuten ooch reningsverket ska fixas och kläs in.

Gjutningen gjordes av ett stort gäng frivilliga!

Foto: Lars-Erik Jansson

Även hårt arbetande medlemmar behöver lunch!

Foto (de två nedersta bilderna): Kurt Hafdell

Projektet har delfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Uppsala.

-------

Strömmingsfestivalen

På nationaldagen var det dags för "föreningsdagen" i Hargshamns Strömmingsfestival. Många av lördagens evenemang fanns vid HBK-hamnen och i eller kring klubbens lokaler. Vädret var inte det bästa, men vi hade många besökare i och kring hamnen!

HBK ordnade en "båtprylsloppis", de som ville kunde åka med ut och fiska strömming, det fanns tillagad strömming (och mycket annat gott) att köpa, SSRS  Öregrund vad där med en RIB-båt, det var fiskdamm, teckningsbord och tipspromenad för de yngsta, HBK visade tagling och splitsning, och mycket mer. På kvällen var det "strömmingsbal" på Folkets Hus, mycket gott!!

Peter Rödin invigningstalade!

Foto: Cecilia Bernsten m fl

-------

Vårfesten

Vårfesten hölls liksom för två år sedan i hällande regn. Trots att regnet strilade ner utanför var stämningen i tälten och kring grillarna på topp!

-------

Dåliga flöten

Flera flöten på bommarna är dåliga. Klubben har köpt in några nya, så hör av dig till någon av hamnkaptenerna om du behöver ett nytt flöte!

-------

HBK-bladet

De som fått sina fakturor med e-post har inte fått vårens HBK-blad. Det finns under fliken Arkiv till vänster. Du kan också se det genom att klicka här.

-------

Miljöpolicy

Styrelsen har beslutat om en miljöpolicy för HBK. Den finns under fliken Styrdokument. Policyn innehåller bland annat en avfallsplan. Det är viktigt att alla medlemmar följer policyn och avfallsplanen.

-------

Till slut: Så här vacker kan en skur över hamnen vara, om man är 
på rätt ställe ...

Bilden tagen 12 augusti 2014


 

 

Senaste numret av Sjörapporten, Sjöfartsverkets tidning, hittar du alltid här.

 


 

 

 

 

 Nyheter

  • HBK-bladet
Årets HBK-blad, inklu...
(2015-03-05)

  • Årets fakturor
Årets fakturor har nu...
(2015-03-05)

  • Årsmötesprotokoll
Protokollet från årsm...
(2015-02-18)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen